SWAN VS SMAN 💪🏽

We don’t give shi shi vs we will not open. 😂😂